"Azərbaycanın təbiəti və Azərbaycanda
olan bütün başqa infrastruktur buna
imkan verir ki, ölkəmizə turistlər gəlsinlər"

Heydər Əliyev

 

 

 

 

 

TURİST  MARŞURUTLARI  VƏ  BUKLETLƏR

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ TURİST XƏRİTƏSİ

 

NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN TURİST XƏRİTƏSİ

 

  NAXÇIVAN – GƏMİQAYA TURİZM MARŞRUTU 

 

NAXÇIVAN – ƏLİNCƏQALA TURİZM MARŞRUTUNAXÇIVAN – ƏSHABİ-KƏHF TURİZM MARŞRUTU

 

NAXÇIVAN – ORDUBAD TURİZM MARŞRUTU

 

NAXÇIVAN – QARABAĞLAR TURİZM MARŞRUTU

 

NAXÇIVAN – ŞAHBUZ - BATABAT TURİZM MARŞRUTU 

 

NAXÇIVAN – AĞBULAQ KƏND TURİZM-İSTİRAHƏT BÖLGƏSİ TURİZM MARŞRUTU 

 

 NAXÇIVAN – DUZDAĞ TURİZM MARŞRUTU 

 

  NAXÇIVAN – GÜLÜSTAN TURİZM MARŞRUTU

 

NAXÇIVAN – DARIDAĞ TURİZM MARŞRUTU

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DİNİ TURİZM XƏRİTƏSİ

 

NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNDƏ SAHİL PARKI

00764692
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Ümumi
64
167
1638
768
764692

Tarix: 05-06-2023
Biz, sosial şəbəkələrdə: